Ring til os på: 27 21 71 20
Lifesaving knowledge

Vi har kun glade og tilfredse kunder, fordi vi er professionelle

Kursuspris

Fra kr. 4.975,00


inkl. undervisningsmaterialer, beviser og forbrugsmaterialer.

Medarbejdertilpasset kursus

De medarbejdertilpassede moduler kan tilvælges efter ønske. Det forudsætter altid at kurset indeholder hjerte-lunge-redning (genoplivning) og herefter kan virksomheden frit vælge nedenstående moduler som tilvalg.
ProCourse hjælper gerne med at sammensætte den bedste uddannelse for jeres medarbejdere.

Førstehjælp ved Blødninger (90 min.)

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningens omfang.
Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger. Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter.0

Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Førstehjælp ved småskader (90 min.)

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af kæledyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger (60 min.) Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger (30 min.)

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i førstehjælpssituationer med forgiftninger og ætsninger, samt forebygge disse i hverdagen.

Førstehjælp og forebyggelse til børn (150 min.)

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og sygdomstilfælde med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Førstehjælp og forebyggelse til børn (150 min.)

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og sygdomstilfælde med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Førstehjælp ved sygdomme (90 min.)

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (90 min.) Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader. Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.