Ring til os på: 27 21 71 20
Lifesaving knowledge

Vi har kun glade og tilfredse kunder, fordi vi er professionelle

Kursuspris

Fra kr. 3.495,00


inkl. undervisningsmaterialer, beviser og forbrugsmaterialer.

Basis Genoplivning & Hjertestarter, 4 timer

Kurset er intensivt, og har sit fokus omkring genoplivning, og genkendelse af de typiske symptomer på hjertestop. Vi lægger vægten på den praktiske udførelse, og kursisten vil efter kurset føle sig rustet til at handle korrekt og sikkert, når det gælder. Kurset vil forløbe med overvejende praktiske øvelser, og teori.

Indhold

 • Hjerte – Lunge – Redning (Genoplivning)
 • Hjerterytmeforstyrrelse
 • Blodprop i hjertet
 • Opbygning af hjertestarter
 • Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
 • Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter
 • Betjening af hjertestarter.

Efter kurset vil kursisten have tilegnet sig følgende færdigheder

 • Udføre kontrol af bevidsthedsniveau
 • Udføre korrekt luftvejshåndtering af bevidstløse
 • Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn.
 • Udføre korrekt hjertelungeredning ved udsættende vejrtrækning og hjertestop.
 • Have kendskab til udførelse af korrekt genoplivning, kombineret med en hjertestarter.
 • Have kendskab til førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Have kendskab til førstehjælp til børn og spædbørn.
 • Kunne genkende symptomer på bl. a blodprop i hjertet og hjertestop.